Carl Børseth Rasmussen, født i Bergen, norsk skuespiller. Debuterte 1932 på Den Nationale Scene, hvor han var ansatt til 1946, siden ved Nationaltheatret. Karakterkunstner med en særpreget, uttrykksfull form, av sterkest virkning i tragedien. Spilte en rekke betydelige Bjørnson-roller, hos Ibsen bl.a. Brand, Peer Gynt og Rosmer, og hos Shakespeare bl.a. Caesar og Macbeth.