Carl August Hagberg, svensk språk- og litteraturforsker. Fra 1840 professor i estetikk og moderne språk i Lund, fra 1858 i nordisk språk. Hagberg gikk imot romantikken og interesserte seg i første rekke for fransk litteratur. Hans viktigste innsats er en klassisk Shakespeare-oversettelse (12 bd., 1847–51).