Carl Adolf Agardh var en svensk naturforsker, matematiker og geistlig. Han ble dosent i matematikk i 1807, professor i botanikk og økonomi i Lund i 1812 og biskop i Karlstad i 1834. Av hans store produksjon har arbeidene over alger hatt grunnleggende betydning, spesielt Systema Algarum (1824).