Carl-Allan Moberg, svensk musikkforsker. 1947–61 professor ved universitetet i Uppsala. I tillegg til allmenn musikkhistorie arbeidet Moberg særlig med kirkemusikk og svensk folkemusikk. Han regnes som grunnleggeren av svensk musikkvitenskap som moderne universitetsdisiplin. Av hans arbeider kan nevnes Über die schwedischen Sequenzen (doktoravh., 1927), Kyrkomusikens historia (1932), Tonkonstens historia i västerlandet 1–2 (1935), Die liturgischen Hymnen in Schweden (1947), Bachs passioner och höga mässa (1949) og Musikens historia i västerlandet intill 1600 (1973).