Cardamine, planteslekt i korsblomstfamilien. Bladene er oftest finnet, blomstene hvite eller fiolette og skulpene lange og smale. 160 arter, utbredt både på den nordlige og den sørlige halvkule, i tropene mest i høyfjellet. I Norge 7 arter, se engkarse, høyfjellskarse, tannrot, bekkekarse, lundkarse, rosettkarse, skogkarse.