Caprella mutica, art av krepsdyr, som er beslektet med vår spøkelseskreps, Caprella linearis. Arten er nærmere omtalt i den artikkelen. Kalles av og til for japansk spøkelseskreps.