Capitano, kaptein, «maske», dvs. stående figur i commedia dell'arte (en bestemt art italiensk skuespill fra midten av 1500-tallet), en storskrytende, løgnaktig og feig soldat. Figuren har aner tilbake til Plautus' Miles gloriosus. Holbergs Jacob von Tyboe tilhører samme type.