Canyon de Chelly National Monument, monument i USA, på navaho-reservatet i nordøstre Arizona. Etablert i 1931. Her er forhistorisk klippebosetning. Mest kjent er White House, en pueblo fra 1060-årene.