Canyon Diablo, sted i USA, Arizona, med et av de best kjente meteorittkratere i verden. På en ørkenlignende slette med fjellgrunnen helt oppbygd av sandstein, ligger innenfor en ringformet voll en kraterlignende fordypning med en diameter på over 1 km og dybde 174 m. Boringer o.a. undersøkelser har vist at krateret er blitt dannet ved nedslag av en stor jernmeteoritt. Man har funnet flere bruddstykker av meteoritten, til sammen ca. 20 tonn, men har forgjeves lett etter den store jernmassen. Den synes å ha gått over i gassform ved sammenstøtet med Jorden.