Cannabaceae, tofrøbladet plantefamilie, se hampefamilien.