Cancer, kreps; (zool.) se krabber; (med.) se kreft; (astrol.) se Krepsen.