Rhône–Rhinen-kanalen, kanal i Frankrike, fra Rhinens kanaliserte bielv Ill ved Strasbourg forbi Mulhouse til Montbéliard, hvoretter den går over i de kanaliserte bielvene til Rhône, Doubs og siden Saône. Kanalen er 345 km lang, har 157 sluser og kan trafikkeres av skip opptil 200 tonn. Bygd 1790–1832.