Italia, den største og viktigste av Venezias kanaler. 3700 m lang og 45–72 m bred. Mange vakre og særpregede byggverk langs kanalen.