Provins i sørlige Italia, Molise, ved adriaterhavskysten; 2909 km2 med 231 000 innbyggere (2007). Hovedstad: Campobasso. Det meste av provinsen ligger i Appenninene. Smal kyststripe. En av de økonomisk mest tilbakestående provinser i Italia. Jordbruk er viktigste næringsvei, med dyrking av vin, oliven, korn m.m.