Camil Petrescu, rumensk forfatter, kritiker og filosof, påvirket av Proust, Husserl og Bergson. Han var aktiv innenfor teateret både som teoretiker og som dramatiker, med stykker som Sterke sjeler (1922) og Danton (1924–25). Men det er som romanforfatter han er mest kjent; nevnes kan Den siste kjærlighetsnatt, den første krigsnatt (1930), Prokrustes' seng (1933, norsk oversettelse 2006) og Et menneske blant mennesker (1953–57), der han behandler eksistensielle temaer ved å kombinere fakta og fiksjon på en virkningsfull måte.