Camargue, landskap i sørlige Frankrike, Provence-Alpes-Côte d'Azur, departementet Bouches-du-Rhône, i Rhônedeltaet, mellom de to munningsarmer Grand og Petit Rhône. Største by er Saintes-Maries-de-la-Mer ved kysten. Hit valfarter sigøynere fra hele Europa hvert år i mai. Camargue er bygd opp av avsetninger fra Rhône og havet. Omfattende dreneringsarbeider har gjort store arealer dyrkbare. Ved sjøen er store laguner og sumpområder innvunnet. I nord dyrking av hvete, vindruer og fôrvekster, i sør finnes Frankrikes viktigste risarealer. Oppdrett av okser og hester. Turisme. Ved kysten naturreservat med særlig rikt fugleliv, bl.a. flamingoer. Området er tynt befolket, og var tidligere en ren villmark med store flokker av kveg og villhester.