Calw, by i Tyskland, Baden-Württemberg, 25 km øst for Stuttgart, ved Schwarzwald-Bäderstrasse, Deutsche Fachwerksstrasse og Schwäbische Dichterstrasse; 23 600 innb. (2007). Byrett ca. 1250. Administrativt og kulturelt sentrum. Fødebyen til dikteren Hermann Hesse, Hermann Hesse-Museum. Vel bevart historisk bybilde, Nikolauskapelle fra ca. 1400, over 200 bevaringsverdige vakre stein- og bindingsverkshus. Klosteranlegg fra 830 i bydelen Hirsau.