Calvin Blackman Bridges, amerikansk genetiker. En av T. H. Morgans nærmeste medarbeidere med betydelig innsats: kromosomteorien, kartlegging av kromosomene, kjønnskromosomenes betydning. Utgav Genetics of Drosophila (1925).