Calmecac, skole for barna til aztekisk adelige (pīpiltin) i den seine postklassiske perioden i Mesoamerika; religiøs og militær opplæring.