Callistephus, slekt i kurvplantefamilien med bare én art, sommerasters.