Californiastrømmen, kald havstrøm som går mot sør i Stillehavet, utenfor kysten av California.