Caesars hustru må ikke engang kunne mistenkes, talemåte som ifølge Plutark har følgende forhistorie: Da Caesars hustru, Pompeia, holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun, visstnok uten grunn, mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Caesar lot seg skille fra henne, idet han begrunnet det med ovenstående.