Caesar ved Rubicon, uttrykk for at en står foran en viktig avgjørelse.