C, inskripsjon på mynt; betegner på eldre prøyssisk mynt myntstedet Cleve, etter 1866 og på tysk riksmynt etter 1872 Frankfurt a. M.; på østerriksk mynt Praha; på fransk mynt i eldre tid St.-Lô, senere Caen, nå Lille.