C, betyr som forkortelse på latin vanligvis Gaius; på romerske innskrifter og mynter Claudius, Caesar, consul, censor m.fl.