COP er en forkortelse for engelsk Conference of the Parties, og viser til de årlige forhandlingsmøtene mellom land som har undertegnet FNs klimakonvensjon.

Faktaboks

Også kjent som

klimatoppmøte, FNs klimakonferanse

Klimaforhandlingene kalles gjerne FNs klimakonferanse eller klimatoppmøter, og får nummer etter hvilket møte de er i rekken etter det første klimatoppmøtet som ble avholdt i Berlin i Tyskland i 1995.

På møtene forhandles det om hvordan klimakonvensjonens målsettinger skal følges opp og videreutvikles. Rapporter fra FNs klimapanel (IPCC) danner et viktig grunnlag for forhandlingene.

Viktige klimatoppmøter

Berlin 1995

På det første klimatoppmøtet i Berlin ble det vedtatt et mandat for å forhandle fram en ny klimaavtale som skulle forplikte industrilandene til å redusere sine klimagassutslipp. Det såkalte «Berlinmandatet» var startskuddet for forhandlingene som førte fram til Kyotoavtalen. Toppmøtet ble ledet av Angela Merkel, som da var miljøvernminister i Tyskland.

Kyoto 1997

På COP 3 i Kyoto ble Kyotoavtalen vedtatt. Dette var en tilleggsprotokoll til FNs klimakonvensjon som for første gang forpliktet industrilandene til tallfestede kutt i sine klimagassutslipp. Forpliktelsene i Kyotoavtalen skulle i første omgang gjelde for perioden 2008-2012.

Marrakesh 2001

Etter at Kyotoavtalen ble vedtatt i 1997 fortsatte forhandlingene om et mer detaljert regelverk for hvordan avtalen skulle gjennomføres. Det ble til slutt vedtatt på COP 7 i Marrakesh, under navnet «Marrakesh Accords». USA deltok bare som observatør i disse forhandlingene, da landet under president George W. Bush hadde varslet at det ikke ville slutte seg til Kyotoavtalen.

Bali 2007

På COP 13 på Bali startet forhandlingene om nye forpliktelser til utslippskutt i perioden etter 2012, som var sluttpunktet for de første forpliktelsene i Kyotoavtalen. Her ble det bestemt å forhandle videre i to parallelle spor: Ett spor skulle forhandle om nye forpliktelser for industrilandene i Kyotoavtalen, mens et annet spor skulle forhandle om en helt ny avtale som skulle gjelde for alle land – også utviklingsland som ikke var forpliktet til å redusere sine utslipp gjennom Kyotoavtalen. Begge forhandlingsspor skulle etter planen fullføres i København i 2009.

København 2009

København 2009
Politiske samtaler under klimatoppmøtet i København, 18. desember 2009. På bildet: USAs president Barack Obama, Storbritannias statsminister Gordon Brown, Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, EU-kommisjonens president José Manuel Barroso og Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

København var møtested for COP 15 i desember 2009. Det såkalte veikartet fra partsmøtet på Bali to år tidligere la opp til at prosessen skulle konkludere med nye avtaler i København. Det ble lagt stor politisk prestisje i å lykkes med dette, noe som gjenspeilte seg i at godt over 100 statsoverhoder deltok. Landene lykkes imidlertid ikke med å komme til enighet. Det skyldtes blant annet at mektige land som USA, Kina, India, Brasil og Sør-Afrika ikke ønsket en juridisk bindende avtale. Partsmøtet resulterte i stedet i en erklæring (på engelsk Copenhagen Accord) som disse fem landene framforhandlet, og som deretter et flertall av verdens land sluttet seg til. Erklæringen setter et mål om å begrense den globale oppvarmingen til to grader, og sier at rike land skal mobilisere minst 100 milliarder dollar i året til klimatiltak i fattige land. Erklæringen inneholder videre frivillige nasjonale mål for utslippskutt. Siden det ikke var full enighet om erklæringen, ble den formelt sett ikke vedtatt av klimatoppmøtet, men bare tatt til etterretning.

Cancún 2010

Partsmøtet i Cancún, Mexico i 2010 fulgte opp flere elementer av erklæringen fra København, og fikk forhandlingene tilbake på sporet etter uenigheten som preget København-toppmøtet. Blant annet ble det såkalte «togradersmålet» for første gang formelt vedtatt som et globalt mål.

Durban 2011

På COP 17 i Durban ble forhandlerne enige om å gjøre et nytt forsøk på å forhandle fram en ny internasjonal klimaavtale. Det ble vedtatt at en ny klimaavtale skulle framforhandles innen 2015, og at Kyotoavtalen skulle videreføres med en nye forpliktelser for industrilandene i perioden 2013-2020.

Paris 2015

COP21
Klimatoppmøtet COP21 ble avholdt i Paris i 2015. Her ble den viktige Parisavtalen vedtatt.
Av /AFP/NTB.
Parisavtalen
Klimatoppmøtet i Paris 2015 (COP21) feirer vedtaket av Parisavtalen. I midten, FNs daværende generalsekretær Ban Ki-moon.
Av /IISD/ENB.

Klare meldinger fra FNs klimapanel om klimatrusselens alvor og et voksende globalt klimaengasjement la press på forhandlerne på COP 21 i Paris i 2015. Toppmøtet lyktes med å sluttføre forhandlingene som ble startet i Durban i 2011, og vedtok Parisavtalen som forplikter alle land til å sette seg gradvis mer ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene.

Katowice 2018

Etter COP 21 i Paris fortsatte forhandlingene om den såkalte «regelboka» for Parisavtalen, med mer detaljert regelverk for hvordan avtalen skal gjennomføres. Store deler av denne regelboka ble vedtatt på COP 24 i Katowice, Polen, inkludert en felles og bindende veiledning for hvilken informasjon som skal følge med de nasjonale målene for utslippskutt. Landene lykkes imidlertid ikke å bli enige om regelverket for markedsmekanismer, og dette var blant punktet som ble utsatt til videre forhandlinger.

Glasgow 2021

COP 26 var planlagt avholdt i Glasgow i 2020. På grunn av koronavirus-pandemien ble imidlertid alle forhandlingsmøter i 2020 avlyst, og partsmøtet ble utsatt til november 2021. Under COP 26 ble resten av regelboka for Parisavtalen vedtatt. Det ble også enighet om en erklæring der landene oppfordres til å styrke sine klimaambisjoner for å gjøre det mulig å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader.

Sharm-el-Sheik 2022

på COP 27 i Sharm-el-Sheik ble det vedtatt å opprette et fond som skal bidra til å dekke tap og skade som følge av klimaendringer i utviklingsland. Dette har vært et viktig krav fra utviklingslandene over lang tid, men det var vanskelige forhandlinger om hvem som skal bidra til det nye fondet før det ble oppnådd enighet.

Alle gjennomførte klimatoppmøter

Kommende klimatoppmøter

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg