CISM, forkortelse for fransk Conseil International du Sport Militaire, Det internasjonale militære idrettsforbund, stiftet 1948. Formålet er å styrke den militære idrett og fremme samarbeidet mellom de væpnede styrker. Foruten vanlige idrettsgrener legges vekt på spesielle militære idrettsøvelser, se militær idrett. Idrettsmedisin og forskning inngår også i arbeidet. Sete i Brussel. Norge kom med 1948.