CINCEASTLANT, forkortelse for eng. Commander-in-Chief East Atlantic, NATOs sjef for de allierte stridskrefter i det østlige Atlanterhavet.