CETS, den europeiske konferanse for kommunikasjon via satellitter; igangsatt på fransk initiativ 1963, for på vegne av vesteuropeiske nasjoner å forhande på et politisk plan med USA om utnyttelse av kommunikasjonssatellitter. Tok i slutten av 1960-årene initiativet til studier med tanke på et europeisk system av kommunikasjonssatellitter. Norge var blant de 16 nasjoner som deltok i CETS. Organisasjonens sekretariatfunksjon ble overtatt av European Space Conference, se ESC.