CETI, (fork. for Communication with Extra-Terrestrial Intelligence), kommunikasjon med intelligente vesener andre steder i universet. Jfr. SETI.