CENTREX, en pakke av tilleggstjenester i det offentlige telefonnettet, erstatter hussentraler. Med CENTREX kan en bedrift få de samme funksjonene via det offentlige telenettet som de ellers får med en hussentral eller med et nett av slike. En virksomhet som har avdelinger flere steder i landet, kan ved hjelp av CENTREX knytte avdelingene sammen i et tilsynelatende bedriftsinternt kommunikasjonsnett med et felles eller flere sentralbord.