CCIR, forkortelse for fr. Comité Consultatif International des Radiocommunications, en internasjonal rådgivende komité for radiokommunikasjoner, opprettet 1927. Se Den internasjonale teleunion.