C4-planter, planter som ved CO2-assimilasjonen i fotosyntesen danner en syre med 4 karbonatomer, oksaleddiksyre, som første mellomprodukt. De omfatter bare 0,4 % av alle undersøkte arter, men hit hører bl.a. noen økonomisk viktige planter, som mais og sukkerrør.