C3 planter, planter som ved CO2-assimilasjonen i fotosyntesen danner en syre med 3 karbonatomer, 3-fosfoglyserolsyre, som første mellomprodukt. De aller fleste planter, bl.a. alle norske arter, er C3-planter.