C. Wright Mills, amerikansk sosiolog. Han anså sosiologien som et middel til å utfordre sosiale ideer og fordommer, og var særlig interessert i maktfordelingen i samfunnet, i sosial lagdeling og i forholdet mellom kultur og personlighet. Mills var ofte kontroversiell, og betydde mye for amerikansk samfunnskritikk i 1960- og 1970-årene. Av bøkene hans kan nevnes White Collar (1951), The Power Elite (1956) og The Sociological Imagination (1959).