C-formater, standardserie av papirformater, hjelpeformater knyttet til standardformatene i A-serien og litt større enn disse. C0 er 917 x 1297 mm. Brukes mest til konvolutter. Se standardformater.