Célestin Freinet, fransk pedagog. Inspirert av bl.a. J. Decroly og M. Montessori grunnla Freinet ca. 1920 en friskole hvor undervisningen er sentrert om barnas interesser. Hovedtanken var at elevene kritisk skulle utforske sin omverden og produsere eget læremateriell som avspeiler deres iakttagelser og opplevelser. I 1926 ble det stiftet en egen forening som sprer Freinets ideer og utgir undervisningsmateriell for Freinet-skoler og -barnehager.