Byggteknisk forskrift (TEK)

Byggteknisk forskrift er det vanlige kortnavnet på Forskrift om tekniske krav til byggverk. Ofte omtales byggteknisk forskrift bare med forkortelsen TEK, gjerne sammen med årstallet den aktuelle (hoved-)versjonen ble vedtatt, TEK17 ble altså vedtatt i 2017.

Forskriften inneholder krav til utforming og gjennomføring av tiltak etter plan- og bygningsloven for å ivareta hensynet til energi, miljø, helse og sikkerhet. Formålet er både å gi næringslivet forutsigbare krav, og sikre at kunder kan forvente en viss standard. Forskriften inneholder dessuten en rekke regler som er felles i EU.

Mange av reglene i forskriften er såkalte funksjonskrav. Dette innebærer at forskriften stiller krav til en bestemt funksjon, heller enn en bestemt løsning. For eksempel kreves det at innvendige avløpsrør skal «sikres mot frostskader». Dette kan oppfylles både gjennom å legge rørene frostfritt, eller ved at det gjøres mulig å enkelt tømme rørene.

En del funksjonskrav er også tolket og gitt som ytelseskrav i forskriften. Dette gjelder blant annet krav om tilgjengelig boenhet (snuareal for rullestol, trinnfri dusjmulighet osv). Andre steder er funksjonskravene tolket gjennom såkalte preaksepterte ytelser, som finnes i veiledningen som gis av Direktoratet for byggkvalitet.

Kravene på områdene som er regulert av TEK skal være forutsigbare. Tekniske krav for det enkelte bygg er derfor forbeholdt forskriften. Selv om en kommune kunne tenke seg strengere krav for eksempel innen sitt avløpssystem, finnes ingen hjemmel for dette i plan- og bygningsloven. På den annen side kan det være mulig å stille krav i planbestemmelser om tekniske løsninger som ikke reguleres av forskriften, for eksempel "grønne tak".

For at et byggetiltak skal godkjennes, må kravene i TEK være oppfylt (eller unntatt kravet gjennom dispensasjon).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg