BSF, opprettet 1934, felles voksenopplæringsorganisasjon for Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Skogeierforbund, Norsk sau- og geitalslag, Norged Birøkterlag, Landbrukets Forsøksringer og 11 samvirkeorganisasjoner i landbrukssamvirket. BSF skal legge til rette og samordne et best mulig opplæringstilbud i bygdene og i landbruket.