Buxaceae, buksbomfamilien, liten plantefamilie med ca. 120 arter fordelt på 5 slekter.