Buvåg, grend i Hamarøy kommune, Nordland, på den egentlige Hamarøya, ytterst mot Vestfjorden; 26 innbyggere (2016). Her finnes spor etter bosetning fra yngre steinalder. Stedet har et lite kystfiskemuseum.