Busch, stammer fra borgermester i Haderslev Gjert Busch. Hans sønn kjøpmann og borgermester Hans Gjertsen Busch (1585–1649) bosatte seg i Trondheim. Sønnesønn av ham var auksjonsdirektør Svend Busch (1645–1717), som var far til auksjonsdirektør Marcus Busch (1692–1777). Sønner av ham var auksjonsdirektør Svend Busch (1718–95), bergskriver ved Selbu kobberverk Gjert Busch (1725–1814), forretningskvinnen Alette Busch, gift Beyer (1728–1810) og væreier på Froan, kjøpmann Cornelius Busch (1734–1803). Sistnevntes sønn var kjøpmann Otto Busch (1772–1830), som arvet sin tante, fru Beyer og tok hennes manns navn. Hans sønn var eier av fiskeværene Halten og Froan, kjøpmann i Kristiansund Otto Beyer (1796–1870).