Burundis befolkning

Barn i Burundi
Burundi har en ung befolkning hvor rundt 44 prosent er under 15 år.

Artikkelstart

Burundi ligger øst i Sentral-Afrika og har rundt 12,3 millioner innbyggere (2021). Landet er ett av de tettest befolkede i Afrika med 463 mennesker per kvadratkilometer. Rundt 14 prosent lever i byer og urbane strøk, mens den øvrige befolkningen lever på landsbygda og i rurale områder. De største byene i Burundi er den gamle hovedstaden Bujumbura og den nye hovedstaden Gitega.

Sykdommer som malaria, meslinger og influensa utgjør alvorlige helseproblemer. I tillegg kommer utbredelsen av hiv og aids, som 1,2 prosent av den voksne befolkningen er rammet av (2019). De dårlige levekårene, som dels har sin bakgrunn i høy befolkningstetthet og medførende jordmangel, er blitt betydelig forverret av borgerkrig, flyktningestrømmer og matmangel.

Befolkningssammensetning

Tall som beskriver befolkningssammensetningen og sosiale forhold:

  • 44 prosent av befolkningen er under 15 år og 3 prosent er 65 år eller eldre (CIA World Fact Book).
  • Årlig befolkningstilvekst er beregnet til 3,6 prosent (2021).
  • Gjennomsnittlig levealder er 63 år for kvinner og 59 år for menn (FN, 2021).
  • Hver kvinne får i gjennomsnitt 5 barn (2021).
  • Spedbarnsdødeligheten har sunket fra 104 per levendefødte barn i 1994 til 39 i 2020 (Verdensbanken).
  • Fødselsratene og dødsratene er henholdsvis 35 og 6 per 1000 i årlig gjennomsnitt (2021).
  • 92 prosent av alle barn begynner på skolen (2018).
  • 87 prosent av befolkningen i landet lever på mindre enn 1,90 dollar per dag (Verdensbanken, 2021).
  • Med et bruttonasjonalprodukt på 274 dollar per innbygger var Burundi lavest rangert av alle verdens land på Verdensbankens statistikk for 2020.

Etnisitet

Burundi

Borgerkrigen mellom hutuer og tutsier førte til at svært mange ble drevet på flukt. Bildet viser hutuer på vei til en flyktningeleir etter at grensen mot Tanzania ble stengt. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Befolkningen er sammensatt av de tre etniske gruppene hutu, tutsi og twa. Urbefolkningen twa, som i dag utgjør rundt 1 prosent av befolkningen, regnes som de første bosetterne i Burundi. Bantustammer, senere kjent som hutuer, invaderte området rundt år 1000 og etablerte seg hovedsakelig som jordbrukere. På 1400-tallet inntok kvegeiere, som var tutsienes forfedre, området og etablerte et kongedømme hvor de avkrevde hutene skatter av tutsikongen. I dag teller hutuene rundt 85 prosent av befolkningen, mens tutsiene utgjør 14 prosent av befolkningen.

Den belgiske kolonimakten favoriserte tutsiene og forsterket på begynnelsen av 1900-tallet skillene mellom hutuer og tutsier. Belgiernes krav fra 1933 om at alle skulle bære et identitetskort som indikerte personens etnisitet som tutsi eller hutu var med på å forsterke dette skillet. Tradisjonelt er imidlertid forskjellene mellom de to gruppene yrkesmessige snarere enn etniske. Hutuer og tutsier snakker samme språk og deler mange kulturelle kjennetegn.

Religion

Kristendommen er den dominerende religionen i Burundi, og rundt 58 prosent tilhører den romersk-katolske kirke, mens protestantene utgjør rundt 35 prosent. Muslimene er representert med cirka 3,4 prosent. I tillegg praktiserer mange burundiere også kristendommen og sin tradisjonelle, lokale religion på samme tid. Burundi har en erkebiskop og tre biskoper.

Språk

Kirundi og fransk er offisielle språk i Burundi. Kirundi er det mest utbredte språket og snakkes av nesten hele befolkningen. Under det belgiske kolonistyret (til 1962) var fransk det dominerende administrative språket og mye brukt i næringslivet. De siste tiårene har imidlertid den burundiske regjeringen oppmuntret til bruk av kirundi blant annet for å forene landets etniske grupper, og i 2005 ble kirundi anerkjent som nasjonalspråk. Swahili har tradisjonelt vært et mye brukt handelsspråk.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg