Buraiha, eller "den dekadente kretsen", er en benevnelse på en gruppe japanske forfattere som var aktive i årene like etter andre verdenskrig. Buraiha-kretsen var ikke organisert omkring noen skole eller litterært tidsskrift, men betegnelsen ble brukt om forfattere som markerte seg som sterke motstandere av konvensjoner, moral og autoriteter i de umiddelbare etterkrigsårene. Kretsens viktigste representanter var Osamu Dazai, Ango Sakaguchi, Jun Ishikawa og Sakunosuke Oda.