Bundaheshn, (av mellompersisk 'grunnskapelsen'), det mest kjente verk på mellompersisk språk (pahlavi) om Zarathustras lære. I sin nåværende form stammer Bundaheshn fra 800–900-tallet e.Kr., og det foreligger i to versjoner. Det vil gi en beskrivelse av verdens opphav, utvikling og avslutning etter den zarathustriske teologis lære, men også astronomi, geografi, zoologi osv. er tatt med. Mye i Bundaheshn går tilbake på tapte deler av Avesta.