Bulawayo, by i Zimbabwe, Matabeleland, 1340 moh.; snaue 1 mill. innb. (2005), landets nest største by. Opprinnelig ble byen kalt Gu-Bulawayo ("The Killing Place"). Navnet skyldes trolig henrettelser som skjedde i forbindelse med at Ndebelene okkuperte området ca 1830. Byen ligger langs jernbanen mellom Harare og Gaborone (Botswana). Jernbaneforbindelse også til Victoria Falls i nord og videre til Zambia. Tradisjonelt landets viktigste industrisenter, med produksjon av jern, bygningsmaterialer, elektroniske og elektriske varer, tekstiler og næringsmidler. Politiske og sosiale konflikter fra slutten av 1990-tallet har hatt stor negativ innvirkning på Bulawayos utvikling bla. som industristed. Byen har et nasjonalt jernbanemuseum, naturhistorisk museum, nasjonalgalleri og flere høyskoler. Sentrum av byen er en kvadratur med store brede gater og alléer. Gatenes bredde skyldes opprinnelig nødvendigheten av at oksespannene skulle kunne snu. Parker og en tradisjonell britisk arkitektur preger også byen. Fletallet av byens befolkning bor i "high density suburbs" nord-vest for sentrum. Kong Lobengula, sønn av Ndebele-kongen Mzilikazi, etablerte "Old-Bulawayo" på slutten av 1870-tallet. Stedet ligger ca. 15 km utenfor nåværende by. I dag et spennende arkeologisk utgravningssted.