Buktmoen, veidele på E 6 ved Målselva i Målselv kommune, Troms. Her tar Fv. 855 av nordvestover mot Finnfjordbotn og Finnsnes på Fv. 86. Denne utgjør en viktig veiforbindelse mot Senja. Buktmoen har adskillig turisttrafikk.