Oslo, norsk rederi grunnlagt 1913 under navnet Lægterkompaniet. Disponerer fartøyer beregnet på buksering, assistanse og isbryting i norske havner, samt driver berging. De fleste skipene er utstyrt for brannbekjempelse til sjøs og i havner.