Budstikken (avis)

Avishode til Budstikken
Budstikken.
Envold de Falsen (1755–1808) var sønn av justitiarius ved overhoff - retten i Christiania og ble assessor ved samme rett i 1777. Han deltok i amatørteatermiljøet og skrev selv både farser og dikt, men i 1789 ble han tvunget til å forlate byen etter en offentlig kjærlighetsskandale. Som høyesterettsassessor i København lengtet han tilbake til Norge og skrev blant annet et engasjert skrift til støtte for et norsk universitet. Etter at han ble justitiarius i Akershus stift soverrett i 1802, arbeidet han med glød og intensitet for norske interesser. Sønnene Christian Magnus og Carl Valentin Falsen, som begge var født i Norge, ble sentrale i den norske selvstendighetskampen.
Envold de Falsen
Nasjonalbiblioteket, Billedsamlingen.

Budstikken var en avis, grunnlagt 14. april 1808 av Envold de Falsen i samarbeid med avispioneren Niels Wulfsberg.

Den var i sin eldste rekke 1809–1814 organ for Selskapet for Norges Vel, og gir dessuten viktige kildeopplysninger om Universitetet i Oslos grunnleggelseshistorie.

Annen rekke utkom som ukeblad 1817–1829 og er overveiende av økonomisk og historisk innhold. Begge disse rekker er nå meget sjeldne.

Tredje rekke ble utgitt av Selskapet for Norges Vel 1830–1934, vesentlig som et organ for landbruksnæringen. Disse interesser tjente også fjerde og siste rekke 1859–1861, et månedsskrift redigert av Peter Chr. Asbjørnsen og Frederik Chr. Schübeler.

Historie

Budstikken kom ut som ukeavis fra 1808 etter initiativ fra regjeringskommisjonen, som i 1807 var blitt nedsatt av enevoldskongen for å ha ansvaret for det sivile styret av Norge under den kommende krigs- og blokade- periode. Kommisjonen var ledet av prins Christian August, og Budstikken var i utgangspunktet deres offisielle meddelelsesblad, utgitt for å motvirke rykter og opposisjonelle meninger som ellers lett kunne få fotfeste under krigstiden. De første 55 numrene var redigert av kommisjonens mest aktive medlem, justitiarius i Akershus stiftsoverrett Envold de Falsen. Enda han var dansk av fødsel og tatt opp i den danske adel, gjorde hans lange embetstid i Norge Falsen til en ekte norsk patriot, og han fylte Budstikken med begeistrede artikler om offerviljen og tapperheten blant de norske soldatene som hadde klart å slå de svenske troppene og drive dem tilbake over grensen. Samtidig var han dypt deprimert og bekymret over nøden og forsyningskrisen i landet, og i fortvilelse over arbeidsbyrden søkte han selv døden i november 1808. Deretter ble Budstikken redigert av Ludvig Stoud Platou, overlærer ved Christiania katedralskole. Stoud Platou var med på å stifte Selskabet for Norges Vel i 1809 der han ble visepreses og sekretær, og Budstikken kom nå til å fungere som selskapets offisielle organ – regjerings- kommisjonen ble lagt ned i november 1810.

Stoud Platou redigerte også selskapets «Historisk-philosophiske Samlinger» der flere av prisoppgavene om et norsk universitet ble trykt. Han åpnet Budstikken for artikler om norsk historie, norske samfunnsforhold og etableringen av Det Kgl. Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) i 1811, der han selv ble utnevnt til professor i historie i 1813. I januar 1814 gikk den opprinnelige Budstikken inn, men en fortsettelse med samme navn og undertittel «Fra Selskabet for Norges Vel» kom ut med 42 numre fra februar til juli 1814, også det under Stoud Platous redaksjon. Seinere utga han også andre blader med navnet Budstikken, men bare med løs sammenheng med det gamle blad.

Fakta

  • Første nr. 14.4.1808, Siste nr. 11.7.1814.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (1)

skrev Bjarne Rosenstrøm

Jeg antar at det her menes 1830-1834 og ikke 1934 som det står i artikkelen?

"Tredje rekke ble utgitt av Selskapet for Norges Vel 1830–1934, vesentlig som et organ for landbruksnæringen."

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg