Buccinidae, en familie av snegler i underklassen forgjellesnegler innen overorden Caenogastropda. Kalles også kongsneglfamilien. Skallets munning er vid, med en renneformet innskjæring for ånderøret nederst ved sneglehusets akse. Alle arter er marine, og lever av andre dyr. Ca. 30 arter i Norge. Meget alminnelig ved våre kyster er kongsnegl, Buccinum undatum, som blir 7–9 cm høy. Neptunsnegl, Neptunea despecta, hører også til denne familien.